1873 anlade J.C Kempe ett järnbruk nere vid älven i Hemgraven, ett bruk som på den tiden kostade cirka 2 miljoner kronor. Järnbruket blev aldrig klart, och på grund av ändrade konjunkturer och reglering av älven fick bruket läggas ner innan det ens hade använts.

Istället byggdes ett träsliperi i Hemgraven i slutet av 1800-talet. Samtidigt uppfördes arbetarbostäder, och fyra av husen finns fortfarande kvar. Nu byggdes även Nedansjö kraftverk som var i drift till december 1949 innan dammen sprängdes och all bebyggelse i nedre delen av Hemgraven utplånades. Det här inkluderade träsliperiet, konsumaffär och en del arbetarbostäder.