Norafors bruksmiljö i Sundsvall är en lämning från järnbruksepoken. Bruket var igång 1795-1878, och inom området finns fundament efter dammbyggnaden. Man kan även se resterna av kraftstationen, sågverk, manufakturssmedja och kolhus. Herrgårdsbyggnaden flyttades till Merlo på 1890-talet. Norafors bruk bildade tillsammans med Långskog bruk, Sörfors bruk och Johannisfors bruk Sörforsverken.

Kännetecknade för Norafors bruksområdet är också att det finns många ekar, och här är den enda platsen norr om dalaälven de föryngrar sig själva på.