Vid lastageplatsen från slutet av 1700-talet byggdes Skönviks glasbruk 1811, och de äldsta delarna av bebyggelsen i dagens Skönvik med arbetarbostäder och lokaler härstammar från den här tiden.

Verksamheten på glasbruket ersattes under 1860-talet av en sågverksrörelse som utvecklades till den största i distriktet på sin tid under ledning av den tyskfödde träpatronen Fredrik Bünsow.Sågverket drevs fram till 1951, och numera finns flera byggnader kvar som en rest av denna svunna epok. Bland annat de numera privatägda arbetarbostäderna vid Gångviken som byggdes av SCA på 1940-talet.

Fredrik Bünsow tillhörde på sin tid en av de rikaste i landet. 1883-85 lät han bygga sommarvillan Merlo, i folkmun Merlo slott i Timrå kommun. Byggnaden ritades av arkitekten Isak Gustaf Claesson, och är sedan 1951 SCA:s arkiv.

Vägbeskrivning: Skönviks industriområde ligger cirka 11 km norr om Sundsvalls centrum.