Vid sydändan av sjön Marmen i Matfors ligger Sörfors bruk som anlades 1767 av Galtströms brukspatron J Samaraeus. Orsaken till etableringen var en bekvämare koltillförsel- Sörforstrakterna hade orörda, stora skogsområden medan skogarna omkring Galtström blivit ganska illa åtgångna efter 70 års bruksrörelse. Sörfors bruk utvidgades flera gånger under 1700- och 1800-talen, och hade ända in på 1880-talet betydande järntillverkning. Bruket bildade tillsammans med Långskog bruk, Norafors bruk och Johannisfors bruk Sörforsverken.

Verksamheten i Sörfors ombildades till trämassefabrik och sågverk 1895, och idag har smedjan i det gamla bruksområdet blivit pub och restaurang. På området finns även ett galleri och en bastuanläggning. Sörfors herrgård brann upp 1920.