Sollefteå bruk ligger vid Övergårdsåns mynning i Ångermanälven. Redan 1693 byggdes en kronosåg på platsen som försåg flottan med skeppsvirke. På grund av att älven var farbar för mindre båtar, flyttades med tiden en del av tillverkningen vid Graninge bruk hit i ett försök att underlätta transporterna.

En masugn byggdes 1706 på initiativ av Magnus Fleming, men den revs ett 30-tal år senare för att ge plats åt Sollefteå hammare. Stångjärnshammaren byggdes av brukspatron J. E Classon, och han uppförde också herrgården 1799 som fortfarande finns kvar.

Vid bruket ökade produktionen kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner, men manufaktursmide fortsatte fram till 1900. Sollefteå bruk kom att tillhöra Graningeverken AB tillsammans med Graninge bruk, Forsse bruk, Gålsjö bruk och Bollsta bruk.

1800-talets smedjor, brukskontor och verkstäder har raserats med tiden. Dock finns bland annat fabriksbyggnader, en del arbetarbostäder samt elektricitetsverken från 1894 och 1905 kvar på området. I hamnen står också två stora timmermagasin och ett hamnkontor som en rest från tiden då ångbåtar med last och passagerare började trafikera älven 1840.