Sulå bruk bildade tillsammans med Lögdö bruk och Lagfors bruk Lögdöverken. Till Sulå flyttades stångjärnshammaren från Lögdö 1795, och sista året för stångjärnssmide var 1868, innan hammaren revs några år senare. Tackjärnet kom från Lögdö masugn, och det förvarandes i en järnbord vid viken nedanför Timrå kyrka. Boden låg två mil från anläggningen, och dit forslades malmen som skulle till Sulå med hästar. I retur transporterades det smidda järnet tillbaka till boden, där det fick ligga tills seglarskutorna kunde bärga lasten på vårarna.

På området byggdes aldrig något brukskapell, utan de kyrkliga angelägenheterna sköttes av prästerna i Indal. Bruket blev heller aldrig restaurerat och bevarat, men det går att se spår efter stensättningar i Sulån. Det enda som finns kvar efter järnbruksepoken är herrgården från 1820-talet, som idag är privatägd.

Vägbeskrivning: Åk väg 86 från Sundsvall, vid vägskälet vid Kovland sväng vänster mot Holm. Mellan Kovland och Holmsjöändan ligger Sulå.