Vattentornet Och Verkstaden Svartvik08I över 180 år har Svartviksbukten varit en arena för skogsindustriell verksamhet. Under den mest aktiva perioden fanns här imponerande industrianläggningar med rykande skorstenar, sulfitfabrik, lastade fartyg, röda arbetarbostäder och herrgårdar. Ur de förutsättningar som industrierna gav, har samhället Svartvik vuxit fram.

Föreningen Svartviksdagarna är aktiv vid Svartviks industriminnen som ligger vid E 4, 1 mil söder om Sundsvall. På området finns en modell av Svartviks samhälle som det såg ut på 1930-talet, en kägelbana, herrgård med restaurang, café Svartvik med turistinformation och hantverk, ett handpappersbruk mm.

Sedan 1990 bedriver föreningen Svartviksdagarna studiecirklar, skriver artiklar och erbjuder arrangemang för att bevara och utveckla detta unika kulturarv.

För information om föreningens verksamhet och öppettider, besök hemsidan: http://svartviksdagarna.se/

Vägbeskrivning: Föreningen är aktiv vid Svartviks industriminnen som ligger vid E4, 1 mil söder om Sundsvall.