Vid Gimåns utlopp i Ljungan, Ånge kommun, fick "vild hussen" Magnus Huss tillstånd att anlägga ett järnbruk 1797. Men byggnationerna försenades och driften kom inte igång förrän 1803-04.

Här tillverkades stångjärn fram till 1883 då bruksbyggnaden brann ner. Efter att järnbruket upphört startades en trämassefabrik på platsen 1869, och bolaget Torpshammars aktiebolag AB bildades. Några årtionden senare övertogs driften av SCA, och verksamheten upphörde för gott 1943 då Grönsta kraftverk byggdes. Samtidigt torrlades forsen i Gimån, och en mångårig flottartradition gick i graven.

Vid Gimåns östra strand finns idag delar av äldre industribyggnader kvar från 1800- talets senare del. Även Torpshammars herrgård från 1908 är bevarad, och den är numera privatägd efter att ha varit i SCA:s ägor under flera decennier.