Utansjö bruk AB, pappersmassafabrik med cirka 200 anställda, har anor från 1700-talet. Ett järnbruk byggdes på platsen 1738, och omkring 1750 stod den ståtliga herrgårdsanläggningen färdig. Idag är två av fyra flyglar rivna, men herrgården med sina vackra skulpterade portaler står kvar på udden i Mörtsjön.

Utansjö sulfitfabrik är en av Norrlands äldsta, anlagd 1889-99. Utansjögården, eller Folkets Hus, och arbetsbostäderna nedanför herrgården med svängda "kinestak" ritades av en av 1900-talets mest betydelsefulla arkitekter, Cyrillus Johansson.