Bruksorterna Väja och Dynäs är två sammanhängande småorter som ligger en knapp mil norr om Kramfors. Området har en lång industriell historia med flera ägare sedan de första ångsågarna anlades i Väja 1867 och i Dynäs 1884. Under ledning av konsul John Ekman slogs Dynäs Aktiebolag samman med Väija Aktiebolag 1908, och företagen utvecklades kraftigt.

Fabrikskomplexet kom att ligga nere vid älvstranden med ångbåtskaj utefter ena långsidan och järnvägen från Långsele till Härnösand utefter den andra. Den första sulfatfabriken startade 1915, och 1917-1918 byggdes ett pappersbruk i anslutning till cellulosafabriken. Idag ägs företagen av det multinationella företaget Mondi Packaging Dynäs AB, och här arbetar 350 personer.

I början av 1900-talet hade industrierna i Ådalen över 200 båtar i olika storleksklasser. Fartyget Dynäs II är ett av få som fortfarande finns kvar. Fartyget byggdes1910 för bogser- och bärgningsuppdrag i samband med timmertransporter på Ångermanälven, men tjänade också som lust- och jaktfartyg åt konsul Ekman på Dynäsfabriken.