Nedanför Eksjöåns 90 meter höga vattenfall ligger Västanå bruksmiljö med lämningar från bruksepoken från 1700- och 1800-talet med herrgård, arbetarbostäder, flottningsränna, dammar och smedja.

Handelsmannen Daniel Danielsson Krapp från Härnösand lät uppföra bruket som stod klart 1746. Kring bruket och sågverket växte ett bruksamhälle fram i Viksjö, och i mitten av 1800-talet fanns här omkring 100 hushåll.

Blåsmaskinhuset är numera den enda produktionsbyggnaden som är bevarad sedan järnbrukstiden och den restaurerades under 1990- talet. Herrgården som byggdes 1792 finns också kvar och den är numera privatägd. På området finns idag ett av länets få Naturrum, sommarcafé samt möjlighet att bo i bruksgården.

Vägbeskrivning: Följ Stigsjövägen mot Viksjö cirka 35 km västerut. Vid korsningen framme i Viksjö sväng vänster, efter cirka 500 m finns sedan en skylt tvärt ner mot höger, där ligger Västanåfallet.