Redan omkring år 1800 anlades de första byggnaderna på varvsplatsen i Vivsta. Redan hösten 1799 påbörjades dock skeppsbyggeriet och på våren 1800 stod det första skeppet färdigt. Skeppet fick namnet "Kronprinsen". Fartygsbäddar, magasin och övriga lokaler uppfördes successivt för skeppsbyggeriets behov. En inspektorsbyggnad uppfördes 1801 för varvets inspektor. Där bodde också kvartersmästaren eller varvsbyggmästaren. Samma år uppfördes också några av de första arbetarbostäderna. År 1811 fanns det åtta hus som innehöll arbetarbostäder och 1818 stod herrgården klar som bostad åt varvsdirektören.

Sågverk (ångsågar) vid Wifsta varv År 1857 var Wifsta varvs första ångsåg klar att tas i drift som den tredje ångsågen i Sundsvallsdistriktet. Den ersatte flera små vattensågar i Indalsälvens dalgång. Istället för de sågade plankorna och bjälkarna från de små vattensågarna forslades nu rundtimmer nedför älven.Sprickbildningar och blånader minskade. Genom ångsågen fick man högre effektivitet och en bättre slutprodukt. Sammanlagt har det funnits 6 sågar vid Wifsta varv. Fyra av dem har brunnit.

En kort historik över sågarna:

Såg 1 Ångsåg, 1852-1858 Brann 1858
Såg 2 Ångsåg, 1859-1813 Brann 1913
Såg 3 Ångsåg, 1868-1908 Brann 1908
Såg 4 Eldriven, 1908-1913 Brann 1913
Såg 5 Eldriven, 1914-1957 Revs 1957
Såg 6 Eldriven, 1957-1977 Nedlades 1977

Vägbeskrivning Vivstavarv ligger vid Klingerfjärden i Timrå kommun. Från Timrå centrum är det skyltat till området.