Länsstyrelsen har tillsammans med ABM-sektorn skrivit ett antal foldrar om kulturmiljöer i olika kommuner och på olika språk om länets kulturmiljöer. Med hjälp av text, bilder och kartor kan länets invånare och besökare hitta fram till intressanta miljöer och besöksplatser runt om i länet. En broschyr per kommun lyfter fram ett urval av intressanta platser att besöka. Materialet har producerats i samverkan med länets museer, bibliotek och arkiv.

För att locka så många som möjligt finns broschyrerna på fyra grundspråk, svenska, engelska, arabiska och persiska. Beroende på kommun finns broschyren dessutom på ryska, amhariska, somaliska, spanska samt franska.

Timraa Folder


Sammanlagt 60 besöksplatser har valts ut. Utgångspunkten har varit de byggnader, kyrkor och fornlämningar, som länsstyrelsen arbetar med utifrån Kulturminneslagen och de olika kommunernas museer, bibliotek och arkiv.

Foldrarna finns att hämta gratis i respektive kommun, bl.a. på biblioteken.
Man kan även ladda ned dem från Länsstyrelsens webbsida.