Det finns många typer av museer, från små privata till stora statliga institutioner. Förutom att ta tillvara och vårda samlingar förmedlar museerna kunskap. Här arrangeras utställningar, man undervisar, ordnar föreläsningar och publicerar rapporter inom ramarna för sina respektive kompetensområden.

Varje län har ett länsmuseum som samlar på föremål, fotografier, musik, minnen och traditioner från det egna länet. Men även på kunskap genom att inventera gamla hus och göra arkeologiska undersökningar. Länsmuseet Västernorrland är beläget på Murberget i Härnösands kommun. Till länsmuseet hör även friluftsmuseet på Murberget, Textilarkivet i Sollefteå, Ulvö gamla kapell och Gammelgården i Myckelgensjö, Örnsköldsviks kommun.

Det finns kommunala museer i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå samt ett stor antal privata museer runt om i länet.