Brynge industrihistoriska område innehåller lärftmangel och sågverk från mitten av 1700-talet. Du kan se olika generationer av industrialisering, allt från hästvandring till modernaste vattenkraft. Det gamla kraftverket från 1924 är ett byggnadsminne, med stor konsthall i övervåningen. I Sågställarbostaden från slutet av 1700-talet upplever du hur livet tedde sig i svunna tider.

Museets webbsida

  Kraftverk

Bildnummer: Fo-A25980 

Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

Fotograf: Anders Wallander