I en av kasernerna, kejsarkasernen finns en utställning om flottningsepoken på Sandslån.

Museets webbsida