Gudmundstjärn var ett av de sista riktiga självhushållen i vårt land där nästan allt som behövdes för överlevnaden producerades på gården. Så sent som på 1940-talet var det bara ett fåtal saker som köptes utifrån. Husen är öppna för allmänhet under sommartid och då finns även husdjur på bete i området.

Museets webbsida

Bildnummer: Fo-YLMLG00387

Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

Fotograf: Lars Guvå