I bruksmuseet finns en tidstypiskt rekonstruerad arbetarbostad med kök, kammare och sal. Här kan man också fördjupa sig i brukssamhällets historia från 1800-talet och fram till nutid genom fotografier och övriga samlingar.

Museets webbsida