I lotsstugan på Ulvön finns ett lotsmuseum med föremål och datoriserade texter från Kjell Söderbergs historik. Öppethållande klaras genom att Kapellaget driver ett enklare café i stugans bakre rum.

Museets webbsida