Kulturreservatet Mariebergs sågverkssamhälle ligger vackert beläget intill Ångermanälven. Området har präglats av sjudande aktiviteter i drygt 100 år.

Museets webbsida