Nämforsen vid Näsåker är en av de största enskilda hällristningsplatserna i norra Europa. Här finns omkring 2600 hällristningar bevarade, de äldsta antas var 6000 år gamla. Museet har utställningar om och anordnar visningar av hällristningarna.

Museets webbsida