Kvarn- och kraftverksmuseum från seklets början. Härifrån levererades den första elektriciteten till Ramsele 1913. Idag finns här en ny turbin och man levererar åter ström härifrån. Sommartid mals fortfarande kornmjöl i kvarnen, dessutom finns både såg och takspånshyvel i huset. Öppet under juli månad.

Museets webbsida