Samlingen innehåller allt ifrån leksakstraktorer till stationära motorer på ett par hundra kilo och ett ånglok på 84 ton.

Museets webbsida