Museet finns inhyst i en av de gamla fiskestugorna på Åstön. I ett rum och kök bodde och verkade familjerna under sommarhalvåret. Vardagsföremål från Tynderö och Åstön ger en uppfattning om hur livet förr i tiden kunde vara.

Museets webbsida