Strax utanför Borgsjö finns Slöjdmuseet. Här visas Gösta Sundins skapelser, de mest detaljrika modeller av gårdagens småbrukarsamhälle.

Museets webbsida