Sedan 1960-talet har de militära förbanden i Sollefteå bedrivit museiverksamhet, dels på Hågesta gård respektive Nipanområdet. I samband med nedläggningen av T3 o I21 sommaren 2000 beslöts att museerna läggs ner och flyttas samman i gemensamma lokaler. Ny huvudman blev Sollefteå kommun och uppdraget förändrades till att: "i ett lokalhistoriskt museum visa vårt kulturarv, med den militära epoken som en av delarna".

Museets webbsida