Här samsas fynden från Högomgravfälten med tillfälliga utställningar, konstsamlingen och föremål kopplade till stadens historia och skogsindustrin.

Museets webbsida