Svartvik visar upp träindustrins historia under 170 år. Från lastageplats till skeppsvarv, ångsågverk och massafabrik.

Museets webbsida