Nolby

Tillsammans med Härnösands orienteringsklubb har Landsarkivet i Härnösand, Länsbiblioteket Västernorrland och Länsmuseet Västernorrland producerat foldrar om kulturarv i Härnösand.

Har du synpunkter eller information att lämna (bilder, minnen etc) kontakta oss på info@kulturarvvasternorrland.se

Foldrarna finns att ladda ner här:
Orientera dig om Bondsjö
Orientera dig om Gånsvik
Orientera dig om Geresta
Orientera dig om Gådeå
Orientera dig om Murberget
Orientera dig om Nolby

Foldrarna säljs även av Murberget Länsmuseet Västernorrland