Apparat för elektrochockbehandling

Apparat för elektrochockbehandling med växelström enl. Mac Phail och Strauss. Termen "elektroplexi" används i stället för elektrochock, som upplevs som obehagliga associationer.

Tillhör samling: Birgittamuseet

Kommentarer