Medikamenter

Diverse gamla medikamenter samt 1 inhalator från 1930-tal. Dagens astmaintral.

Tillhör samling: Birgittamuseet

Kommentarer