Droppkammar

Droppkammar vid infusion till patient (se: gummi- och plastslang samtidigt).

Tillhör samling: Birgittamuseet

Kommentarer