Film - en källa till vårt kulturarv

På 1890-talet när de första filmerna spelades in skildrades ofta händelser i vardagslivet. Filmerna var korta och oftast enkelt gjorda. I början fascinerades publiken bara av att bilderna var rörliga, men efter hand som människor vande sig vid mediet så krävdes det mer för att locka en publik. Med tiden utvecklades också tekniken och dessa faktorer bidrog så småningom till att det blev spelfilmen som dominerade marknaden. Den dokumentära filmen kom att leva kvar i form av journalfilmen som skildrade aktuella lokala, nationella och internationella händelser.

I början av 1920-talet utvecklade man kameror med filmformatet 16 mm för amatörbruk. Detta formatet blev populärt och hade så hög kvalitet att även professionella filmare använde det. Under 1930-talet introducerade man sedan formatet 8 mm som blev det format som dominerade på amatörmarknaden. Genom att kamerorna blev både mindre och billigare blev det möjligt för gemene man att filma vardagliga och lokala händelser.

Det finns i dag stora mängder film över hela Sverige. Det är filmer som på olika sätt skildrar vår historia under de senaste hundra åren och som är en viktig källa till vårt kulturarv. Det är genom att bevara dessa källor som vi i framtiden kommer att kunna ta del av vår historia genom rörliga bilder.

Förvaring av film

Filmmaterialet är känsligt och det är viktigt hur man förvarar det för att det inte ska förstöras. Vid stora temperaturväxlingar och fuktig miljö kan det ta skada. Nitratfilm är mycket brandfarlig och har man sådan bör man kontakta museum eller arkiv. Acetatfilm är också känslig och kan drabbas av bland annat vinägersyndromet, vilket gör filmen skör. Det kan också hända att filmen drabbas av krympning som gör att filmen kan gå av vid uppspelning. Färgfilm som inte förvaras rätt kan också bli blekt.

När du ska förvara film bör du tänka på följande:

- Förvara filmen i jämnt och svalt klimat. Det är också viktigt att det är torr och dammfri miljö.

- Undvik att förvara filmen i metallburkar. Det är bättre att lägga filmen i plastpåsar och sedan i syrafri kartong.

- Lägg inte filmerna på golvet utan förvara dem stället i hyllor eller liknande.

- Kopiera gärna över filmerna till video eller DVD, men spara alltid originalet.

- Det är viktigt att anteckna uppgifter om vad filmen innehåller, årtal, inspelningsplats samt vilka som medverkar.

Mer information

På uppdrag av regeringen etablerades 2003 ett filmarkiv i Grängesberg av Svenska Filminstitutet , sedan 1 januari 2011 bedrivs verksamheten av Kungliga biblioteket. Syftet är att dokumentera, samla in, vårda och tillgängliggöra icke fiktiv film (ej biograffilm).

Filmarkivet i Grängesberg