Error loading MacroEngine script (file: InnerSubNavigation.cshtml)

Handledningar för registrering och hantering av föremål i museer.
Murberget Länsmuseet Västernorrland har tagit fram tre stycken häften med råd och tips vad gäller vård och hantering av föremål. Häftena är tilgängliga för alla och kan läsas som pdf-filer: